18/08/2019

Europska komisija objavila izvješće o Programu Kreativna Europa za 2018. godinu

Europska komisija objavila je izvješće o Programu Kreativna Europa za prethodnu godinu. Izvješće ističe rezultate Programa za 2018. godinu kao i napredak što proizlazi iz ostvarenih ciljeva, a kojim se štiti i osnažuje kulturna raznolikost te konkurentnost kulturnih i kreativnih sektora.

Osim pregleda razvoja kulturnih politika u području kulturnih i kreativnih sektora izvješće nam također pruža uvid u njihovu primjenu u praksi. S tim u svezi, detaljno je predstavljen širok spektar poduzetih aktivnosti, uključujući pregršt primjera projekata koji su sufinancirani sredstvima Programa kao i postignutih rezultata.

Izvješće također predstavlja vrijednost čitavog Programa Kreativna Europa, koja je puno veća od samog zbroja pojedinačnih čimbenika. Rezultati su sagledani iz dviju perspektiva: one koja korelira s kulturno-umjetničkim vrijednostima te one koja podrazumijeva ekonomski vrijednosni okvir. Na taj je način ozrcaljena dvostrukost prirode kulturnih i kreativnih sektora.

Izvješće Programa Kreativna Europa za 2018. odgovor je i preporuka za srednjoročnu evaluaciju Programa, ponajprije u cilju osnaženog praćenja rezultata na godišnjoj razini. Iako su u fokusu izvješća rezultati i uspješnost Programa, ono svakako nastoji apostrofirati i segmente Programa koji iziskuju određeno poboljšanje u kontekstu trenutnih pregovora vezanih uz budući Program za razdoblje od 2021. do 2027.

Vaš DKE - Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr