21/02/2013

Europa za kreativnost!

U nadolazećim godinama Europa namjerava investirati više negoli ikada dosad u kulturne i kreativne industrije. Razlog je prepoznata intrinzična vrijednost kulturnih i kreativnih sektora, što značajno pridonose ekonomskom rastu, zapošljavanju, inovaciji i socijalnoj koheziji.

Kako je u mnogim istraživanjima i studijama nemogućnost pristupa financiranju istaknuta kao ključna prepreka razvoju mnogih tvrtki kulturno-kreativnoga područja, Europska je komisija odlučila prionuti rješavanju problema. Baza podataka o postojećim financijskim potrebama je nedovoljna i sprečava učinkovito donošenje konkretnih odluka. Stoga Europska komisija želi čuti i Vaš glas – izdvojite par minuta te ispunite anketu jer na taj način pridonosite boljem i kvalitetnijem osmišljavanju Kreativne Europe.

Anketa: http://eu-for-creativity.eu/Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr