04/07/2019

DKE – Ured MEDIA Hrvatske sudjeluje na sinergijskom događanju potprograma Kultura i MEDIA u okviru Međunarodnog filmskog festivala Golden Apricot u Erevanu, u Armeniji!

Tijekom Međunarodnog filmskog festivala u Erevanu Golden Apricot deskovi Kreativne Europe organizirat će „Dan Kreativne Europe“ – sinergijsko događanje potprograma Kultura i MEDIA.

Događanje će omogućiti prvi zajednički susret DKE – Ureda MEDIA Hrvatske s novopriključenim deskovima u Programu Kreativna Europa – Uredom MEDIA Gruzije i Uredom Kultura Armenije. Susret će sadržajno obuhvatiti panel-diskusiju, prezentaciju Potprograma MEDIA te neslužbeni sastanak s armenskim kulturnim djelatnicima. Program će se odvijati 11. srpnja o. g.

Na panel-diskusiji pod naslovom „Prilike za filmski sektor u istočnoj Europi putem Potprograma MEDIA“ sudjelovat će Martina Petrović, voditeljica DKE – Ureda MEDIA Hrvatske, Ketevan Shengelia, voditeljica DKE – Ureda Gruzije, Susanna Harutyunyan, voditeljica Fonda za filmski razvoj Golden Apricot, Juliette Duret, voditeljica Odsjeka za film u BOZAR-u – Centru lijepih umjetnosti u Bruxellesu, i Seda Grigoryan, voditeljica DKE – Ureda Kultura Armenije u ulozi moderatorice događanja.

Nakon panel-diskusije slijedi samostalno predavanje voditeljice DKE – Ureda MEDIA Hrvatske pod naslovom „MEDIA: uspjesi vs izazovi“ ​ namijenjeno javnosti, u kojem će naglasak biti stavljen na perspektive djelatnika u armenskom filmskom sektoru. S obzirom na činjenicu da Armenija kao članica Programa Kreativna Europa trenutačno djeluje samo u okvirima Potprograma Kultura, uz očekivano skorašnje priključenje i u Potprogram MEDIA, predavanje je osmišljeno kao uvodnik u Potprogram MEDIA za sve buduće prijavitelje iz Armenije.

Martina Petrović, voditeljica DKE – Ureda MEDIA Hrvatske, također će sudjelovati na događanju „Dan ravnopravnosti spolova na filmu i televiziji“, koje će se održati 10. srpnja o. g.

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr