30/04/2021

DKE – Ured MEDIA Hrvatske & CEE Animation Forum 2021. surađuju u sklopu događanja „Kreativna Europa MEDIA – novo programsko razdoblje 2021. – 2027.“

DKE – Ured MEDIA Hrvatske i CEE Animation Forum zajedno surađuju u sklopu događanja „Kreativna Europa MEDIA - novo programsko razdoblje 2021. – 2027.“ koje će se održati online 4. svibnja o.g. s početkom u 10 sati.

Dodatne informacije

Ususret novom Potprogramu MEDIA 2021. – 2027., a u sklopu navedenog događanja, želja nam je približiti ključne smjernice poziva Potprograma MEDIA s fokusom na razvoj filmova i televizijskih djela, usavršavanje, pristup filmskim sajmovima, ali i pokušati odgovoriti na pitanja vezana uz distribuciju i cirkulaciju europskih filmova, kao i ona koja su vezana uz nove pilot-projekte u audiovizualnom sektoru.

Potprogram MEDIA će i dalje imati ključnu ulogu u razvoju nezavisnih europskih koprodukcija, cirkulaciji audiovizualnih djela i konkurentnosti sektora. Međutim, trebao bi ispuniti i snažna očekivanja europskog audiovizualnog sektora koji trenutačno prolazi velike strukturne promjene zbog pandemije bolesti COVID-19.

Predstavnica Europske komisije (Uprava DG CNECT) gđa Maria Silvia Gatta će u razgovoru s Martinom Petrović, voditeljicom DKE – Ureda MEDIA RH, najaviti nove, odnosno buduće smjernice poziva Potprograma MEDIA 2021. – 2027.

Podsjetimo, s namjenskim proračunom većim od 2,4 milijarde eura, a koji podrazumijeva trenutačnih 1,8 milijardi eura te dodatnih 0,6 milijardi eura, novi će program nastaviti promovirati kulturne i jezične raznolikosti, kulturnu baštinu i konkurentnost te omogućiti kulturnim i kreativnim organizacijama, kao i njihovim profesionalcima zajedničko stvaranje i prekograničnu suradnju, s ciljem dosezanja šire publike, baveći se trenutačnim društvenim pitanjima te posebno podržavajući nove umjetnike.

Događanje će se moći pratiti uživo putem službene Facebook stranice CEE Animation Foruma 4. svibnja o.g. s početkom u 10 sati.

Vidimo se!

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]