20/12/2020

Digitalno desetljeće: Europska komisija pokreće 'Akcijski plan za potporu oporavku i reorganizaciji medijskog i audiovizualnog sektora'!

DKE – Ured MEDIA Hrvatske objavljuje da je Europska komisija usvojila 3. prosinca o.g.  'Akcijski plan za potporu oporavku i reorganizaciji medijskog i audiovizualnog sektora'.

DKE – Ured MEDIA Hrvatske objavljuje da je Europska komisija usvojila 3. prosinca o.g.  'Akcijski plan za potporu oporavku i reorganizaciji medijskog i audiovizualnog sektora'.

Navedeni sektori, ključni za demokraciju, europsku kulturnu raznolikost i digitalnu autonomiju, posebno su pogođeni krizom prouzročenom koronavirusom. Akcijski plan usredotočen je na tri područja djelovanja i deset konkretnih akcija kako bi se pomoglo medijskom i audiovizualnom sektoru u oporavku od krize olakšavanjem i širenjem pristupa financiranju, reorganiziranjem poticanja ulaganja u prihvaćanje dvostrukih digitalnih i zelenih tranzicija, istodobno osiguravajući otpornost i buduću stabilnost sektora, te osnaživanjem europskih građana i tvrtki.

OPORAVAK

U sklopu Instrumenta za oporavak i otpornost, svaki će nacionalni plan oporavka i otpornosti namijeniti minimalni udio od 20% izdataka za digitalnu tehnologiju. Digitalni mediji mogu računati na mjere za poticanje proizvodnje i distribucije digitalnih sadržaja.

Osim toga, Akcijskim planom obuhvaćeno je sljedeće:

1) olakšavanje pristupa podršci Europskoj uniji putem namjenskog alata za medijske tvrtke, olakšavajući pristup informacijama vezanim uz mogućnosti financiranja iz EU. U tom kontekstu ponudit će se smjernice o tome kako se prijaviti za relevantnu potporu EU u sklopu Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. - 2027., ali i putem nacionalnih planova oporavka i otpornosti;

2) poticanje ulaganja u audiovizualnu industriju putem nove inicijative MEDIA INVEST čiji je cilj podržati ulaganja od 400 milijuna eura tijekom sedmogodišnjeg razdoblja;

3) pokretanje inicijative NEWS u svrhu povezivanja akcija i podrške za sektor vijesti i medija. Inicijativa uključuje pilot-projekt NEWS invest u suradnji sa zakladama i drugim privatnim partnerima, pristup zajmovima koji će biti potpomognuti jamstvom InvestEU, bespovratnim sredstvima i Europskom forumu medija i vijesti sa sektorom. Posebna pozornost posvetit će se lokalnim medijima.

REORGANIZACIJA

Akcijskim planom želi se podržati zelena i digitalna reorganizacija sektora:

4) poticanje europskih medijskih podatkovnih prostora za razmjenu podataka i inovacija;

5) poticanje europske industrijske koalicije za virtualnu i proširenu stvarnost kako bi pomogla medijima u EU pri korištenju ove tehnologije prividne stvarnosti te pokretanju VR medijskog laboratorija na projektima koji se bave novim načinima pripovijedanja i interakcije;

6) olakšavanje rasprava i akcija kako bi industrija postala klimatski neutralna do 2050. godine.

OMOGUĆAVANJE I OSNAŽIVANJE

Napokon, građani i tvrtke u središtu su nastojanja navedenih u Akcijskom planu u kontekstu osnaživanja Europljana. Akcije uključuju:

7) pokretanje dijaloga s audiovizualnom industrijom radi poboljšanja pristupa i dostupnosti audiovizualnih sadržaja širom Europske unije, a kako bi se pomoglo industriji da se proširi te dosegne novu publiku i potrošače koji uživaju u širokoj raznolikosti sadržaja;

8) poticanje europskih medijskih talenata, uključujući promicanje raznolikosti ispred i iza kamere, te pronalazak i podržavanje medijskih startupova;

9) osnaživanje građana, putem medijske pismenosti te podržavanjem stvaranja neovisnog i alternativnog prikupljanja vijesti;

10) osnaživanje suradnje među regulatorima unutar Europske regulatorne skupine za audiovizualne medijske usluge (ERGA), a kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje medijskog tržišta Europske unije.

Podsjetimo, dugogodišnja pitanja, posebno ona koja se odnose na fragmentaciju tržišta, oslabila su europski audiovizualni i medijski sektor u odnosu na njihove globalne konkurente. Te su slabosti dodatno pogoršane krizom pandemije bolesti COVID-19, padom prihoda od oglašavanja, zatvaranjem kina (s gubicima koji se procjenjuju do 100.000 eura po ekranu mjesečno tijekom razdoblja zatvaranja) i produkcijom koja je „u stanju pripravnosti“.

Ova situacija, u trenutku kada online platforme koje nisu u Europskoj uniji stječu velike tržišne udjele, može ugroziti stratešku autonomiju europskog medijskog i audiovizualnog sektora. Također, kada govorimo o novinskim medijima, posebno zabrinjava pad prihoda (prihodi od oglašavanja pali su između 30 i 80%) te online dezinformacije, zajedno s pojavom „news deserts“ u određenim dijelovima Europe. Općenito, sektor ograničeno prihvaća upotrebu digitalnih tehnologija.

Europska komisija predstavila je cijeli niz mjera za potporu gospodarstvu tijekom krize te pozvala države članice Europske unije da ih maksimalno iskoriste za potporu medijskom sektoru. Također, brzo je uspostavljen i proširen Privremeni okvir državne potpore, a dodatnakohezijska sredstva dostupna su putem programa REACT-EU, gdje je kulturni sektor prepoznat kao prioritet. Privremena podrška za ublažavanje rizika od nezaposlenosti u hitnim slučajevima (SURE) također je važan instrument koji je na raspolaganju državama članicama u borbi protiv negativnih ekonomskih i društvenih posljedica izbijanja koronavirusa.

Paralelno s time, Europska komisija prilagodila je postojeće alate, primjerice postojeći Jamstveni fond za mala i srednja poduzeća u kulturnom i kreativnom sektoru, uključujući i medije, kako bi se omogućila veća fleksibilnost u otplati zajmova te olakšalo provođenje zajmova davanjem veće sigurnosti financijskim institucijama.

Vaš DKE - Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr