Koprodukcijski fond

Potpora međunarodnim koprodukcijskim fondovima

Rok za podnošenje prijava

Prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije do 28. 2. 2017. u 12 sati (podne po briselskome vremenu) putem elektroničkog obrasca za prijavu (e-obrasca).

Što je važno imati na umu prilikom ispunjavanja prijavnice?

Prije ispunjavanja prijavnice u elektroničkom obliku potrebno je registrirati se na Portalu za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti, kulturu, građanstvo i volonterstvo kako bi se dobio tzv. identifikacijski kod, koji će biti zatražen prilikom ispunjavanja prijavnice.

Podnositelji prijava koji ispunjavaju uvjete

Podnositelj prijave mora imati koprodukcijski fond koji je zakonski osnovan i djeluje najmanje 12 mjeseci, a njegova je temeljna djelatnost potpora međunarodnim koprodukcijama. 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koprodukcijskoga fonda, uključujući pružanje financijske potpore prihvatljivim trećim stranama za prihvatljive projekte u skladu sa sljedećim kriterijima, jesu:

  • produkcija igranih, animiranih i dokumentarnih filmova minimalna trajanja od 60 minuta namijenjenih primarno prikazivanju u kinodvoranama;
  • provedba konkretne distribucijske strategije s ciljem boljeg optjecaja djela za koja se prima potpora. Film bi trebalo distribuirati na barem trima područjima, od kojih barem jedno sudjeluje u Potprogramu MEDIA, i barem je jedno treća zemlja.

Aktivnost mora započeti 1. 9. 2017. i završiti 31. 12. 2019. Projekt može trajati najviše 28 mjeseci. 

Proračun

Ukupan raspoloživi proračun iznosi 1,5 milijuna eura.

Financijska potpora Unije ne smije premašiti 80 % ukupnih prihvatljivih troškova aktivnosti.

Maksimalna potpora po odabranome kandidatu u okviru ovoga Poziva iznosi 400.000 eura.

Potpune informacije

Cjelovit tekst uputa, zajedno s obrascima za prijavu, nalazi se na sljedećoj internetskoj adresi:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2017_en

Istekao rok prijave
23/12/2016

Rok za prijavu

  • 28/02/2017
Istekao rok prijave
24/12/2015

Rok za prijavu

  • 25/02/2016
Istekao rok prijave
22/12/2014

Rok za prijavu

  • 12/03/2015
Istekao rok prijave
20/12/2013

Rok za prijavu

  • 21/03/2014


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr