Filmsko obrazovanje

U okviru posebnoga cilja promicanja transnacionalnoga optjecaja filmskih projekata jedan je
od prioriteta Potprograma MEDIA:

  • potpora razvoju publike kao mehanizmu poticanja zanimanja za europska audiovizualna djela kao i poboljšanja pristupa njima, posebice putem promidžbe, organiziranja događanja, filmske izobrazbe i festivala.

Koji je rok prijave?

Prijedlozi moraju biti zaprimljeni do 7. ožujka 2019. u 12:00 sati (podne prema bruxelleskome vremenu) putem internetskoga obrasca za prijavu (e-obrasca). Neće biti prihvaćen nijedan drugi način prijave.

Podnositelji prijava moraju osigurati dostavu svih zatraženih dokumenata koji se spominju u eobrascima.

Što je važno imati na umu prilikom ispunjavanja prijavnice?

  • Prije ispunjavanja prijavnice u elektroničkom obliku potrebno je registrirati se na Portalu za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti, kulturu, građanstvo i volonterstvo kako bi se dobio tzv. identifikacijski kod, koji će biti zatražen prilikom ispunjavanja prijavnice.

Podnositelji prijava koji ispunjavaju uvjete

Podnositelj prijave mora biti konzorcij (voditelj projekta i najmanje 2 partnera) europskih pravnih osoba (privatnih poduzeća, neprofitnih organizacija, udruga, dobrotvornih organizacija, zaklada, općina/gradskih vijeća itd.) sa sjedištem u jednoj od zemalja koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA i u neposrednome su ili većinskome vlasništvu državljana tih zemalja.

Fizičke osobe ne mogu se prijaviti za bespovratna sredstva.

Prihvatljive aktivnosti

  • Izrada stručnog kataloga europskih filmova i povezanih pedagoških materijala koji će biti dostupni mladima od 11 do 18 godina koji pohađaju osnovne i srednje škole u zemljama što sudjeluju u Potprogramu MEDIA

Katalog mora uključivati poznate filmove koji su pridonijeli povijesti europske filmografije i koji će se upotrebljavati u okviru aktivnosti filmskog obrazovanja. Katalog mora sadržavati najmanje sedam dugometražnih filmova. Prava  na  filmove  iz  kataloga moraju biti stečena za razdoblje od najmanje tri godine i moraju obuhvaćati sve zemlje sudionice Potprograma MEDIA. Verzije filmova na različitim jezicima (sinkronizacija ili podslovljavanje) moraju biti dostupne za sve zemlje sudionice Programa za većinu filmova u katalogu.

Aktivnosti  će  obuhvaćati: stjecanje  prava  na  upotrebu filmova u obrazovne svrhe, pripremu sinkroniziranih ili podslovljenih verzija filmova, pedagoške materijale te distribuciju i promidžbu projekta u ciljanim školama i općoj javnosti. Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje 1.lipnja 2019.  i  traje  19 mjeseci. Katalog bi trebao biti spreman i dostupan najkasnije do 30.rujna 2020. Posljednja tri mjeseca provedbe aktivnosti trebala bi služiti samo za distribuciju i promicanje kataloga u ciljanim školama i općoj javnosti.

Proračun

Ukupan raspoloživi proračun iznosi 1 milijun eura.

Dodijeljeni financijski doprinos Unije ni u kojem slučaju ne smije premašiti 80 % ukupnih troškova aktivnosti.

Kada će biti objavljeni rezultati?

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u lipnju 2019. godine.

2 mjeseca
18/10/2018

Rok za prijavu

  • 07/03/2019
Istekao rok prijave
19/11/2017

Rok za prijavu

  • 01/03/2018
Istekao rok prijave
09/12/2016

Rok za prijavu

  • 02/03/2017
Istekao rok prijave
01/12/2015

Rok za prijavu

  • 03/03/2016
Istekao rok prijave
12/01/2015

Rok za prijavu

  • 26/03/2015
Istekao rok prijave
20/12/2013

Rok za prijavu

  • 28/03/2014


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr