Selektivna

Potpora za distribuciju nenacionalnih filmova –program selektivne potpore za kinematografe.

Rok za podnošenje zahtjeva

Rokovi za slanje prijava su 5. 12. 2017. i 14. 6. 2018.  

Prijedlozi se dostavljaju najkasnije do 12.00 sati (podne prema briselskome vremenu) na dan određenoga roka, putem elektroničkog obrasca (e-obrasca). Neće se prihvatiti nijedan drugi način podnošenja prijave. 

Ciljevi i opis

U okviru posebnoga cilja poticanja nenacionalnih optjecaja europskih filmova jedan je od prioriteta Potprograma MEDIA:

 • podupiranje kinematografske distribucije nenacionalnim marketingom, brendiranjem, distribucijom i predstavljanjem audiovizualnih djela.   

Potprogramom MEDIA pruža se potpora za:

 • uspostavljanje sustava potpore za distribuciju nenacionalnih europskih filmova u kinima i na svim drugim platformama te za međunarodne prodajne aktivnosti, prije svega titlanje, sinkroniziranje i zvučni opis audiovizualnih djela. 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva

Podnositelji prijava moraju biti europski kinematografski distributeri koji su uključeni u komercijalnu aktivnost prikazivanja filma u kinima sa svrhom njegova približavanja široj publici i čije aktivnosti pridonose ostvarenju gore navedenih ciljeva. 

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje se financiraju kampanje su za distribuciju europskih filmova koji ispunjavaju uvjete, prijavljene kao dio prihvatljive grupacije od najmanje 7 distributera koje koordinira prodajni zastupnik filma.  

Film je morala proizvesti producentska tvrtka (ili više njih) osnovana u zemlji koja sudjeluje u Potprogramu MEDIA i morao je biti napravljen uz značajno sudjelovanje stručnjaka iz te zemlje. Mora se raditi o novome igranom, animiranom ili dokumentarnom filmu dužem od 60 minuta i mora biti iz zemlje koja nije zemlja distribucije.  

Filmovi iz Njemačke, Španjolske, Francuske, Italije i Ujedinjenoga Kraljevstva moraju imati produkcijski proračun od najviše 10 milijuna eura.  

Kako bi film bio prihvatljiv, autorsko pravo za njega ne smije biti uspostavljeno prije 2015. 

Početak prikazivanja filma u kinima (ne uključujući pretpremijere ili posebna prikazivanja) na teritoriju o kojem je riječ održava se najranije na dan podnošenja prijave i unutar 18 mjeseci nakon određenoga roka za prijavu. 

Kriteriji odabira

Prihvatljive prijave ocjenjivat će se na temelju sljedećih kriterija:

 • broj distributera u grupaciji (1 bod po distributeru)
 • broj distributera koji su stvorili potencijalna sredstva u okviru posljednjega poziva za podnošenje prijedloga za automatsku distribuciju (1 bod po distributeru)
 • film proizveden u zemlji koja sudjeluje u Potprogramu MEDIA, osim Njemačke, Španjolske, Francuske, Italije i Ujedinjenoga Kraljevstva (2 boda).  

Grupacija distributera koji predstavljaju dječji igrani film s najvišim brojem bodova bit će izabrana, bez obzira na poredak prijava u cjelokupnom izbornom postupku.   

Proračun

Ukupan raspoloživi proračun iznosi 9 750 000 eura.

Financijski doprinos bit će pružen u vidu paušalnog iznosa koji će se, ovisno o broju ostvarenih projekcija u prvome tjednu prikazivanja, kretati između 2 200 eura i 150 000 eura.   

Istekao rok prijave
06/10/2017

Rok za prijavu

 • 14/06/2018
 • 05/12/2017
Istekao rok prijave
22/09/2016

Rok za prijavu

 • 14/06/2017
 • 01/12/2016
Istekao rok prijave
01/10/2015

Rok za prijavu

 • 14/06/2016
 • 01/12/2015
Istekao rok prijave
27/01/2015

Rok za prijavu

 • 02/07/2015
 • 04/12/2014
Istekao rok prijave
11/12/2013

Rok za prijavu

 • 02/07/2014
 • 28/02/2014
Istekao rok prijave
05/10/2012

Rok za prijavu

 • 01/07/2013
 • 04/04/2013
 • 30/11/2012
Istekao rok prijave
29/06/2011

Rok za prijavu

 • 29/06/2012
 • 30/03/2012
 • 01/12/2011


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr