Promidžba europskih djela putem interneta

U okviru posebnoga cilja promicanja transnacionalnoga optjecaja filmskih projekata dva su prioriteta Potprograma MEDIA:

 • promicanje transnacionalnoga marketinga, brendiranja i distribucije audiovizualnih djela na svim drugim nekinematografskim platformama;
 • promicanje novih načina distribucije radi omogućivanja stvaranja novih poslovnih modela.  

Rok za podnošenje prijava

Prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije 5. travnja 2019. u 12 sati (podne prema bruxelleskome vremenu) putem elektroničkoga obrasca prijave (e-obrasca). Ne prihvaća se nijedan drugi način prijave.

Podnositelji prijava moraju osigurati dostavu svih dokumenata zatraženih i spomenutih u e-obrascima.  

Prihvatljive aktivnosti

Segmentom Programa koji se odnosi na promidžbu europskih djela putem interneta omogućuje se potpora za potonje aktivnosti.

 • Aktivnost 1: aktivnosti poput digitalne promidžbe, marketinga, brendiranja, označivanja i razvoja novih ponuda na način da postojeće usluge videosadržaja na zahtjev nude većinu europskih filmova. Cilj je aktivnosti poboljšanje vidljivosti/prepoznatljivosti projekta, mogućnost njegova otkrivanja i približavanje globalnoj publici europskih audiovizualnih djela.
 • Aktivnost 2: izrada digitalnih paketa kojima se olakšava komercijalizacija europskih audiovizualnih djela na platformama VOD.
 • Aktivnost 3: inovativne strategije za distribuciju i promidžbu europskih audiovizualnih djela, što uključuju razvojne inicijative usredotočene na inovativne i participativne mehanizme dopiranja europskih filmova do šire publike.

Prijavitelji koji podnose projekte za različite aktivnosti za svaku od njih trebaju podnijeti zasebnu prijavu.   

Aktivnosti moraju započeti između 1. rujna 2019. i 1. siječnja 2020. te će trajati 12 mjeseci.  

Kriteriji za dodjelu

Prijave/projekti koji ispunjavaju uvjete procjenjuju se na osnovi sljedećih kriterija:

Aktivnost 1:

broj 

kriteriji

definicije

maks. bodova 

1. 

važnost i europska dimenzija kao dodana vrijednost 

Ovim se kriterijem procjenjuje važnost sadržaja aktivnosti uključujući europsku dimenziju u pogledu ciljeva Poziva za podnošenje projektnih prijedloga.  

40   

2. 

kvaliteta sadržaja i aktivnosti

Ovim se kriterijem procjenjuje prikladnost metodologije ciljevima kvaliteti i koherentnosti strategija promidžbe i marketinga, inovativnim aspektima, izvedivosti i ekonomičnosti.

40     

3. 

širenje rezultata projekta, učinak i održivost

Ovim se kriterijem ocjenjuje učinak potpore na vidljivost/prepoznatljivost projekta te publiku europskih audiovizualnih djela i strategija za veću održivost aktivnosti.

15 

4. 

organizacija projektnoga tima

Ovim se kriterijem uzima u obzir distribucija uloga i odgovornosti u pogledu ciljeva aktivnosti. 

5

Aktivnost 2:

broj 

kriteriji

definicije

maks. bodova 

1. 

važnost i europska dimenzija kao dodana vrijednost 

Ovim se kriterijem procjenjuje važnost sadržaja aktivnosti uključujući europsku dimenziju u pogledu ciljeva Poziva za podnošenje projektnih prijedloga. 

30     

2. 

kvaliteta sadržaja i aktivnosti

Ovim se kriterijem procjenjuje prikladnost metodologije za ostvarivanje ciljeva te marketinška strategija, izvedivost i isplativost

40     

3. 

širenje rezultata projekta, učinak i održivost

Ovim se kriterijem ocjenjuje učinak aktivnosti na raspoloživost, vidljivost i potencijalnu publiku europskih audiovizualnih djela kao i strategija za veću održivost aktivnosti. 

20     

4. 

organizacija projektnoga tima

Ovim se kriterijem uzima u obzir opseg partnerstva, razmjena znanja unutar partnerstva i distribucija uloga i odgovornosti u pogledu ciljeva aktivnosti.

10     

aktivnost 3:

broj 

kriteriji

definicije

maks. bodova 

1. 

važnost i europska dimenzija kao dodana vrijednost 

Ovim se kriterijem procjenjuje važnost sadržaja aktivnosti uključujući europsku dimenziju u pogledu ciljeva Poziva za podnošenje projektnih prijedloga. 

30     

2. 

kvaliteta sadržaja i aktivnosti 

Ovim se kriterijem procjenjuje prikladnost metodologije za ostvarivanje ciljeva te poslovni model, inovativni aspekti, marketinška strategija, izvedivost i isplativost.

40     

3. 

širenje rezultata projekta, učinak i održivost

Ovim se kriterijem ocjenjuje širenje rezultata projekta u pogledu osiguranja razmjene informacija/transparentnosti, utjecaja potpore na moguću publiku europskih audiovizualnih djela i strategija za veću održivost aktivnosti.  

20     

4. 

organizacija projektnoga tima 

Ovim se kriterijem uzima u obzir opseg partnerstva, razmjena znanja unutar partnerstva i distribucija uloga i odgovornosti u pogledu ciljeva aktivnosti. 

10     

Proračun

Ukupan proračun namijenjen za sufinanciranje projekata procijenjen je na 10,11 milijuna eura. 

Indikativna podjela među aktivnostima jest sljedeća:

 • aktivnost 1: indikativni iznos od 4 milijuna eura
 • aktivnost 2: indikativni iznos od 2,06 milijuna eura
 • aktivnost 3: indikativni iznos od 4,05 milijuna eura.

Agencija zadržava pravo neraspodjeljivanja svih raspoloživih sredstava.  

Istekao rok prijave
06/11/2018

Rok za prijavu

 • 05/04/2019
Istekao rok prijave
19/12/2017

Rok za prijavu

 • 05/04/2018
Istekao rok prijave
28/11/2016

Rok za prijavu

 • 06/04/2017
Istekao rok prijave
19/04/2016

Rok za prijavu

 • 21/06/2016
Istekao rok prijave
03/07/2015

Rok za prijavu

 • 17/09/2015
Istekao rok prijave
24/04/2015

Rok za prijavu

 • 11/07/2014


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr