Automatska

Potpora za distribuciju nenacionalnih filmova ‒ Program automatske potpore kinematografima.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE 

Rok za slanje prijave:

 • 5. 9. 2019.

Prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije do 12 sati (podne prema bruxelleskom vremenu) putem elektroničkog obrasca prijave (e-obrasca).

CILJEVI I OPIS

U okviru posebnoga cilja promicanja transnacionalnoga optjecaja europskih filmova jedan je od prioriteta Potprograma MEDIA:

 • podupiranje distribucije u kinima transnacionalnim marketingom, brendiranjem, distribucijom i predstavljanjem audiovizualnih projekata.

Potprogramom MEDIA podupire se:

 • uspostava sustava potpore za distribuciju nenacionalnih europskih filmova u kinima i putem svih drugih platforma, kao i za aktivnosti međunarodne prodaje, a posebno titlanje, sinkronizaciju i zvučni opis audiovizualnih djela.  

PODNOSITELJI PRIJAVA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE

Podnositelji prijava moraju biti europski kinematografski distributeri koji su uključeni u komercijalnu aktivnost prikazivanja filma u kinima sa svrhom njegova približavanja široj publici i čije aktivnosti pridonose ostvarenju gore navedenih ciljeva.  

Podnositelji prijava moraju biti osnovani u jednoj od država koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA i moraju biti u izravnome ili većinskome vlasništvu državljana tih država.  

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Program automatske potpore kinematografima ima dvije faze:

 1. stvaranje potencijalnih sredstava razmjernih broju ulaznica prodanih tijekom referentnoga razdoblja (2018.) za nenacionalne europske filmove u državama sudionicama Potprograma MEDIA, do utvrđene gornje granice po filmu i prilagođenih za svaku zemlju;  
 2. dodatno ulaganje: potencijalna sredstva koja tako stvori svaka tvrtka potrebno je dodatno ulagati u:  
 • koprodukciju nenacionalnih europskih filmova
 • stjecanje prava na distribuciju, primjerice uz pomoć minimalnih jamstava, nenacionalnih europskih filmova i/ili u 
 • prikazivanje nenacionalnih europskih filmova koji ispunjavaju uvjete.  

Maksimalno trajanje aktivnosti iznosi 24 mjeseci.

KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Potencijalna sredstva dodijelit će se europskim distribucijskim kućama koje ispunjavanju uvjete na temelju prihvatljivih prihoda od ulaznica koje ostvare europski nenacionalni filmovi što ih distribuira podnositelj prijave u referentnoj godini (2018.).  

Potpora će biti u obliku potencijalnih „sredstava“ dostupnih distributerima za dodatna ulaganja u nove nenacionalne europske filmove.  

PRORAČUN

Ukupan raspoloživi proračun iznosi 24.350.000,00 eura. 

Financijski doprinos Unije ne smije premašiti 60 % ukupnih prihvatljivih troškova.

11 dana
07/11/2018

Rok za prijavu

 • 05/09/2019
Istekao rok prijave
17/06/2018
Broj natječaja: EACEA/05/2018

Rok za podnošenje prijave produžen do 8. studenoga 2018. Izmijenjene su i smjernice za prijavu u članku 9 – kriteriji za dodjelu sredstava (Section 9 – Award criteria - calculation tables).

Rok za prijavu

 • 08/11/2018
Istekao rok prijave
15/12/2016

Rok za prijavu

 • 01/08/2018
 • 28/04/2017
Istekao rok prijave
12/02/2016

Rok za prijavu

 • 01/08/2017
 • 29/04/2016
Istekao rok prijave
12/12/2014

Rok za prijavu

 • 02/08/2016
 • 30/04/2015
Istekao rok prijave
20/12/2013

Rok za prijavu

 • 31/07/2015
 • 30/04/2014
Istekao rok prijave
20/11/2012

Rok za prijavu

 • 01/10/2014
 • 30/04/2013
Istekao rok prijave
29/02/2012

Rok za prijavu

 • 01/10/2013
 • 18/06/2012
Istekao rok prijave
19/04/2011

Rok za prijavu

 • 01/10/2012
 • 17/06/2011


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr