Često postavljana pitanja

Općenito o Potprogramu MEDIA

Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa je program potpore Europske unije namijenjen razvoju europske audiovizualne industrije. Program Kreativna Europa, Potprogram MEDIA, koji se provodi na temelju godišnjega radnog plana te putem širokoga raspona oblika dodjele financijske potpore, peti je višegodišnji program od 1991. godine (prethodno MEDIA I, II, MEDIA Plus, MEDIA Training, MEDIA 2007) usvojio je Europski parlament za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Potprogramom MEDIA administrira Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

Program Kreativna Europa (od 20014. do 2020.) raspolaže sredstvima u iznosu od 1.46 milijardi EUR-a. Program će izdvojiti najmanje 56% svog proračuna Potprogramu MEDIA, što iznosi više od 800 milijuna EUR-a. 

Zemlje članice Potprograma MEDIA su zemlje Europske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija) te Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija.

Gruzija, Moldavija i Ukrajina djelomično sudjeluju kroz određene pozive za podnošenje projektnih prijedloga.

Zemlje s visokim produkcijskim kapacitetom su: Francuska, Italija, Njemačka, Španjolska i Velika Britanija.

Ukoliko nije drugačije specificirano zemlje s niskim produkcijskim kapacitetom su: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Mađarska, Irska, Island, Lihtenštajn, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Makedonija, Norveška, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Švedska, Švicarska.

Svaka zemlja članica Potprograma MEDIA ima obvezu osnovati DKE - Ured MEDIA. Zemlje s visokim produkcijskim kapacitetom (Francuska, Italija, Njemačka, Španjolska i Velika Britanija) imaju pak mogućnost osnivanja dodatnih MEDIA Antenna.

DKE - Ured MEDIA radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu MEDIA, pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u njemu te blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

MEDIA desk Hrvatske (današnji Desk Kreativne Europe - Ured MEDIA) osnovan je u okviru Hrvatskoga audiovizualnog centra 15. rujna 2008. godine.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) odgovorna je za:

 • pripremu i objavu natječaja za financiranje
 • evaluaciju i predselekciju prijavljenih projekata
 • pripremu i potpisivanje ugovora
 • praćenje projekata (početna i završna izvješća)
 • komunikaciju s prijavljenim korisnicima i njihovo obavješćivanje
 • kontrolu na licu mjesta.

Natječaj za financiranje, ovisno o pojedinom sustavu financiranja, objavljuje se jednom ili dvaput godišnje u Službenom listu Europske unije.

Natječaj za financiranje sadrži: prijavnicu, smjernice za ispunjavanje prijavnice, proračunske tablice i evaluacijski vodič.

Hrvatska i Program MEDIA (2007. - 2013.)

Hrvatska je potpisala Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice MEDIA 2007 (2007. – 2013.) 17. ožujka 2008. godine, a njegovim ratificiranjem, odnosno službenim potvrđivanjem od strane Hrvatskoga sabora, postala je punopravni član Programa MEDIA 2007.

Ratificiranjem spomenutoga Memoranduma otvorila se mogućnost punopravnoga sudjelovanja hrvatskih redatelja, producenata, scenarista i ostalih fizičkih i pravnih osoba koje se bave audiovizualnim djelatnostima u Programu MEDIA 2007 te natjecanja za financijska sredstva što ih Europska komisija putem ovoga Programa osigurava za potporu produkciji, promidžbi i distribuciji europskih audiovizualnih projekata.

Sustav financiranja Potprograma MEDIA

Potprogram MEDIA omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

Istim je potprogramom obuhvaćeno i sufinanciranje radionica usavršavanja namijenjenih mladim i već afirmiranim filmskim djelatnicima, novih tehnologija te platformi za isporuku audiovizualnoga sadržaja. Potpora potprograma MEDIA presudna je u početnim koracima poslovanja netom osnovanih filmskih i audiovizualnih tvrtki. Potprogram jednako tako ostvaruje važan doprinos u poticanju kulturne raznolikosti i prekograničnoga razumijevanja drugih kultura, ponajprije podupirući stotinjak europskih filmskih festivala.

Potpora Potprograma MEDIA za svaku pojedinačnu aktivnost ne može prijeći financiranje 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Usavršavanje

Program MEDIA podupire više od 50 različitih programa usavršavanja kao što su pisanje scenarija (Arista, Moonstone), ekonomski i financijski menadžment (EAVE, Berlin Talent Campus) te nove tehnologije (INYOP, ETNA-CARTOON).

Za stručno usavršavanje mogu se prijaviti specijalizirane profesionalne institucije, privatne producentske tvrtke, sve one organizacije koje već posjeduju određeno iskustvo u audiovizualnoj industriji, filmske škole te akademije (fakulteti).

Potpore za producente

Potprogram MEDIA omogućuje potporu za razvoj projekata, pojedinačnih i skupnih, te potporu za televizijsko prikazivanje.

Razvoj projekata

Cilj je potpore za razvoj projekata (pojedinačnih, skupnih i video igara) promicanje razvoja produkcijskoga projekta putem financijskoga podupiranja nezavisnih europskih produkcijskih tvrtki. Potiče se razvoj igranoga, kreativno-dokumentarnog i animiranog filma te te interaktivnih djela poput videoigara i multimedija s većim potencijalom prekograničnog kruženja.

Financiranje razvoja projekta podrazumijeva financiranje svih troškova od dana nastajanja ideje do prvog dana snimanja.

Fondacije, instituti, fakulteti, udruge, skupine tvrtki te privatne i fizičke osobe ne mogu se prijaviti na natječaj za financiranje razvoja projekata.

Ako produkcijska tvrtka prijavi filmski projekt na natječaj za financiranje skupnih projekata, ne može u isto vrijeme prijaviti filmski projekt na natječaj za financiranje razvoja pojedinačnoga projekta.

Potpora za razvoj pojedinačnoga projekta

Manje nezavisne produkcijske tvrtke koje su registrirane najmanje godinu dana prije dana prijave projekta mogu se prijaviti za financiranje razvoja pojedinačnoga projekta.

 • igrani i animirani filmovi te kreativni dokumentarci u najmanjem trajanju od 60 minuta ako se radi o prikazivanju u kinima
 • igrane forme (pojedinačne ili serijske) u najmanjem trajanju od 90 minuta, animirane forme (pojedinačne ili serijske) u najmanjem trajanju od 24 minute te kreativnodokumentarne forme (pojedinačne ili serijske) u najmanjem trajanju od 50 minuta, ako se radi o prikazivanju na televiziji.
 • igrani filmovi ukupnoga trajanja ili korisničkog iskustva od najmanje 90 minuta, animirani filmovi ukupnoga trajanja ili korisničkog iskustva od najmanje 24 minute te kreativni dokumentarni filmovi
  ukupnoga trajanja ili korisničkog iskustva od najmanje 50 minuta, namijenjeni ponajprije prikazivanju putem digitalnih platforma.

Neprihvatljive su razvojne i produkcijske aktivnosti za sljedeće kategorije djela:

 • snimanja uživo, TV igre, talk showovi, reality showovi, obrazovni, nastavni ili uradi sam programi;
 • dokumentarni filmovi koji promiču turizam, reportaže o tijeku snimanja filma, televizijska izvješća, reportaže o životinjama, vijesti i dokumentarne sapunice;
 • projekti što promiču, izravno ili neizravno, poruke koje nisu u suglasju s politikom Europske unije. Primjerice, projekti koji se kose s postavkama javnoga zdravstva (zagovaranje alkohola, duhana, droge), poštovanjem ljudskih prava, sigurnošću ljudi, slobodom izražavanja itd.;
 • projekti koji promiču nasilje i/ili rasizam i/ili imaju pornografski sadržaj;
 • radovi u svrhu reklame;
 • institucijske produkcije koje promiču specifične organizacije ili njihove aktivnosti.

Važno je istaknuti da producentska tvrtka pri prijavi projekta mora:

 • posjedovati autorska prava;
 • biti nezavisna – 25% kapitala ne smije biti u vlasništvu jedne televizijske kuće odnosno programa;
 • biti registrirana u zemlji članici Programa MEDIA (u slučaju da nije, zemlja članica Programa MEDIA mora biti većinski vlasnik);
 • imati dokaz o produkciji prethodnoga filmskog projekta unazad 5 godina koji je bio komercijalno distribuiran u najmanje jednoj zemlji osim zemlje prijavitelja u periodu između 01/01/2014 i datuma prijave projekta. 

Financijska potpora Potprograma MEDIA za razvoj projekta iznosi za animirani film 60.000 eura, za kreativni dokumentarni film 25.000 eura te za igrani film a) iznos od 50.000 eura ako se radi o produkcijskome proračunu većem od 1,5 milijun eura, odnosno b) 30.000 eura ako se radi o produkcijskome proračunu manjem od 1,5 milijun eura;

Potpora za razvoj skupnih projekta

Mogu se prijaviti nezavisne producentske tvrtke koje su registrirane najmanje tri godine te već posjeduju međunarodno iskustvo kao i financijske mogućnosti s pomoću kojih mogu prijaviti više projekata odjednom.

Najmanje tri te najviše pet projekata je prihvatljivo za potporu razvoju skupnih projekata.

Važno je istaknuti da producentska tvrtka pri prijavi projekata mora:

 • posjedovati autorska prava;
 • pravno postojati najmanje 36 mjeseci u odnosu na datum prijave projekta;
 • biti nezavisna – 25% kapitala ne smije biti u vlasništvu jedne televizijske kuće odnosno programa;
 • biti registrirana u zemlji članici Programa MEDIA (u slučaju da nije, zemlja članica programa MEDIA mora biti većinski vlasnik);
 • imati dokaz o produkciji prethodnoga filmskog projekta u posljednjih pet godina koji je bio međunarodno komercijalno distribuiran u najmanje tri zemlje (različite u odnosu na zemlju prijavitelja) tijekom posljednje dvije godine koje prethode objavljenom Pozivu za prijavu projekata (najranije od datuma 01/01/2014).

Financijska potpora Potprograma MEDIA za razvoj skupnih projekata iznosi:

 • od 70.000 do 200.000 eura ako se radi o igranim i animiranim filmovima
 • do 150.000 eura ako se radi o kreativnim dokumentarcima

Potpora za razvoj videoigara

Uvjete ispunjavaju samo one aktivnosti koje se odnose na razvojnu fazu za sljedeće projekte:

 • narativne videoigre, neovisno o platformi ili očekivanom načinu distribucije.

Videoigra u svakom slučaju mora biti namijenjena uporabi u komercijalne svrhe.

Poziv na dostavu prijedloga ima jedan vremenski rok. Prijavu za potporu potrebno je podnijeti u razdoblju od datuma objave poziva na dostavu prijedloga do 3. ožujka 2016. godine. (za poziv na dostavu prijedloga EACEA 20/2015)

Projekt može najdulje trajati 30 mjeseci od datuma podnošenja prijave.

Financijska potpora Potprograma MEDIA iznosi između 10 000 EUR i 150 000 EUR za razvoj koncepta i projekta videoigre (aktivnosti do faze u kojoj koncept omogućuje stvaranje izvodivog prototipa ili pokusne verzije).

Dodijeljeni financijski doprinos ni u kojem slučaju ne može premašiti 50 % ukupnih troškova koje je predvidio podnositelj prijave.

Potpora za televizijsko prikazivanje

Cilj potpore za televizijsko prikazivanje jest poticanje financiranja igranih, dokumentarnih ili animiranih filmova europskih produkcijskih tvrtki. Ona podrazumijeva sudjelovanje, odnosno suradnju, najmanje triju televizijskih kuća, poželjno iz više različitih zemalja članica Programa MEDIA. Pritom produkcijske tvrtke moraju imati ugovore o financijskom sudjelovanju od strane televizijskih kuća.

Distribucija

Potprogram MEDIA omogućuje potporu za automatsku i selektivnu distribuciju te potporu za prodajne zastupnike, internetsku distribuciju i mrežu kina.

Prihvatljivi su recentni igrani, animirani ili dokumentarni filmovi.

Potpora za automatsku i selektivnu distribuciju

Automatska distribucija namijenjena je europskim distributerima koji su već distribuirali jedan europski film izvan matične zemlje (nenacionalni). Financijska potpora djeluje u dvije faze (faza prikupljanja i faza ponovnog ulaganja).

Selektivna distribucija namijenjena je grupaciji od najmanje 7 distributera koje koordinira prodajni zastupnik filma. Kako bi film bio prihvatljiv, autorsko pravo za njega ne smije biti uspostavljeno prije 2014. Početak prikazivanja filma u kinima (ne uključujući pretpremijere ili posebna prikazivanja) na teritoriju o kojem je riječ održava se najranije na dan podnošenja prijave i unutar 18 mjeseci nakon određenoga roka za prijavu. 

Potpora za prodajne zastupnike

Prodajni zastupnici su oni zastupnici koji posjeduju europsku tvrtku i koji su potpisivanjem ugovora s producentom filma preuzeli obvezu posredovanja pri pronalaženju potencijalnih kupaca (distributera) izvan matične zemlje i to u najmanje deset zemalja koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA.

Potpora za kinomreže

Svrha je ove potpore umrežavanje europskih kina koja premijerno prikazuju nenacionalne europske filmove. EUROPA CINEMAS NETWORK je prva kinomreža s europskim programom.

Promidžba/Festivali

Potpora promidžbi kinematografije i audiovizualnih programa te održavanju filmskih festivala omogućuje lakši pristup i sudjelovanje europskih nezavisnih producenata i distributera na ključnim europskim i međunarodnim filmskim događanjima te predstavljanje europskog filma na bitnim međunarodnim filmskim sajmovima.

MEDIA štand prisutan je na ključnim filmskim sajmovima (MIP-TV, MIP-COM, Cannes i Berlin).

Festivali

Potpora je namijenjena pokrivanju troškova vezanih uz europske filmove kao što su troškovi slanja kopija filmova, gostiju koji će ih predstavljati na festivalu, tiska kataloga i sl.

Najmanje 70 % prihvatljivoga programa koji se prikazuje publici tijekom festivala ILI najmanje 100 dugometražnih filmova (ili 400 kratkih filmova – u slučaju festivala kratkoga filma) mora dolaziti iz zemalja koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA.

Unutar ovoga programa „zemalja Potprograma MEDIA“ mora biti:

 • 50% nenacionalnih filmova
 • zastupljeno najmanje 15 takvih zemalja

Financijski doprinos EU-a je u obliku paušalnog iznosa, u skladu s brojem europskih filmova u programu, između 19 000 eura i 75 000 eura. Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]