Output_zqvnh7
16/05/2017

Rezultati poziva za radionicu pitchinga u okviru 10. Festivala mediteranskog filma Split

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA sa zadovoljstvom objavljuje imena polaznika radionice pripreme i prezentacije filmskoga projekta za međunarodno tržište u okviru 10. izdanja Festivala mediteranskog filma Split.

Www
05/05/2017

MEDIA u okviru 70. izdanja Međunarodnoga filmskog festivala u Cannesu!

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA najavljuje događanja vezana uz Potprogram MEDIA u okviru 70. izdanja Međunarodnoga filmskog festivala u Cannesu. Svakodnevno će se u jutarnjim (9:30 sati) i poslijepodnevnim terminima (17:30 sati) predstavljati primjeri dobre prakse, projekti koje MEDIA sufinancira, na štandu Kreativne Europe – Potprograma MEDIA. oko 1 mjesec
12/02/2016

Rok za prijavu

 • 29/04/2016
 • 01/08/2017
3 mjeseca
13/04/2016

Rok za prijavu

 • 16/06/2016
 • 03/10/2017
oko 1 godine
15/12/2016

Rok za prijavu

 • 28/04/2017
 • 01/08/2018
oko 1 godine
27/03/2017

Rok za prijavu

 • 16/06/2017
 • 03/10/2018
oko 1 godine
27/03/2017

Rok za prijavu

 • 16/06/2017
 • 03/10/2018
oko 1 godine
15/12/2016

Rok za prijavu

 • 28/04/2017
 • 01/08/2018
3 mjeseca
13/04/2016

Rok za prijavu

 • 16/06/2016
 • 03/10/2017
oko 1 mjesec
12/02/2016

Rok za prijavu

 • 29/04/2016
 • 01/08/2017
4 dana
05/05/2017

Vrijeme i mjesto

12. − 15. listopada 2017., Sitges (Barcelona, Španjolska).

Dodatne informacije

http://www.medimed.org

Rok za prijavu

 • 30/06/2017
4 dana
05/05/2017

Vrijeme i mjesto

25., 26. i 27. rujna u San Sebastianu u Španjolskoj

Dodatne informacije

http://www.sansebastianfestival.com

Rok za prijavu

 • 30/06/2017
4 dana
05/05/2017

Vrijeme i mjesto

25., 26. i 27. rujna u San Sebastianu u Španjolskoj

Dodatne informacije

http://www.sansebastianfestival.com

Rok za prijavu

 • 30/06/2017
4 dana
05/05/2017

Vrijeme i mjesto

12. − 15. listopada 2017., Sitges (Barcelona, Španjolska).

Dodatne informacije

http://www.medimed.org

Rok za prijavu

 • 30/06/2017
Financiranje Potprogram MEDIA svake godine omogućuje potporu za 300 novih europskih filmskih projekata.

Distribucija

Potprogram MEDIA podupire optjecaj europskih audiovizualnih djela između zemalja članica potprograma. Osim financijske potpore koja se može ostvariti za automatsku i selektivnu distribuciju i koja je namijenjena distributerima, postoji i potpora za prodajne zastupnike. 

Filmska pismenost

U okviru posebnoga cilja promicanja transnacionalnoga optjecaja filmskih projekata jedan je
od prioriteta Potprograma MEDIA:

 • potpora razvoju publike kao mehanizmu poticanja zanimanja za europska audiovizualna djela kao i poboljšanja pristupa njima, posebice putem promidžbe, organiziranja događanja, filmske izobrazbe i festivala.

Potpora integraciji izbjeglica

Jedan od glavnih ciljeva Programa Kreativna Europa jest poticanje, očuvanje i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti. Potpora državama članicama Europske unije u vrijeme kada Europa prima velik broj izbjeglica predstavlja prioritet EU-a u rješavanju nastale situacije. Vijeće ministara za obrazovanje, mlade, kulturu i sport u studenome 2015. godine potvrdilo je da međukulturni dijalog ostvaren putem kulture i umjetnosti zauzima važnu ulogu u integraciji izbjeglica. Kultura i kinematografija mogu premostiti razlike i poboljšati razumijevanje među stanovnicima matične države i izbjeglica.  Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr